خالق لینوکس در مورد آینده این سیستم عامل چه نظری دارد؟

چنین جا افتاده که گیک‌ها، رفتار خاص خود و بسیاری آرامی را بروز می دهند. «لینوس توروالدز» (Linus Torvalds) اما با وجود اینکه می توان عنوان یکی از بزرگ ترین گیک های حال حاضر را به او اعطا کرد، چنین نیست. زمانی که پشت فرمان مرسدس بنز زرد رنگ و روبازش می نشیند، تبدیل به فردی می شود که پنداری تمام عمرش در انتظار راندن چنین خودرویی با سرعت تمام بوده است.

ادامه خواندن خالق لینوکس در مورد آینده این سیستم عامل چه نظری دارد؟