نصب lamp server بر روی linux

لمپ بسته نرم‌افزارهایی برای نرم‌افزارهای آزاد و متن باز است که برای راه‌اندازی وب‌سایت‌های پویا استفاده می‌شوند. این بسته نرم‌افزارها شامل:

  • لینوکس (Linux) به عنوان سیستم‌عامل.
  • آپاچی (Apache) برای وب‌سرور.
  • مای‌اس‌کیوال (MySQL or mSQL) به عنوان سامانه مدیریت پایگاه داده.
  • یکی از زبان‌های برنامه نویسی: پرل، پی‌اچ‌پی یا پایتون (Perl, PHP or Python)می‌باشند.

lamp-server-w

برای نصب لمپ سرور مراحل زیر را به ترتیب انجام دهید.(نصب در۷ centos )

۱- وارد کاربر root شده و با فرمان زیر سیتم خود را update کنید.

#yum update

۲- بعد از update برای نصب apache فرمان زیر را وارد کنید.

#yum install httpd

۳- با فرمانهای زیر سرویس apache را enable و start کنید.

#systemctl enable httpd.service

#systemctl start httpd.service

۴- برای تست apache یک بروزر مثلا firefox را باز کنید و در قسمت آدرس آن localhost را وارد کنید.

باید صفحه ای مانند شکل زیر ببینید.

http-test۵- فرمان زیر را وارد کنید و لیست سرویسهای خود را ببینید.

#systemctl list-unit-files

و اگر در آن سروس mariadb را دیدید یعتی اینکه mariadb در سیستم شما نصب هست.

در غیر این صورت برای نصب mariadb فرمان زیر را وارد کنید.

#yum install mariadb-server mariadb

۶- با فرمانهای زیر mariadb را enable و start کنید.

#systemctl enable mariadb.service

#systemctl start mariadb.service

۷- برای انجام تنظیمات mariadb  فرمان زیر را وارد کرده

#mysql_secure_installation

و در قسمت تنظیمات اول از شما پسورد mariadb را میخواهد که اگر قبلا تنظیم نشده باشد پسوردی ندارید و فقط دکمه ی enter را بزنید.

Enter current password for root (enter for none):

و بعد از شما سوال زیر را برای گذاشتن پسورد جدید می پرسد که شما حرف y را وارد کنید و enter کنید.

Change the root password? [Y/n]

پس از وارد کردن پسورد جدید (دوربار) چند سوال دیگر هم پرسیده میشود که همه ی آنها را y کنید.

۸- زبان php را هم با دو فرمان زیر نصب کنید.

#yum install php php-mysql

#yum install php-gd php-pear php-mbstring php-pgsql

شما برای تست php اول نیاز به restart کردن apache دارید که با فرمان زیر این کار را انجام دهید.

#systemctl restart httpd.service

سپس یک فایل به نام info.php در مسیر /var/www/html/ بسازید و کد زیر را در درون فایل بنویسید.

<?php phpinfo(); ?>

برای تست php یک بروزر مثلا firefox را باز کنید و در قسمت آدرس آن localhost/info.php را وارد کنید.

باید صفحه ای مانند شکل زیر ببینید.

php-test۹- برای نصب phpmyadmin اگر مخزن epel رو اضافه نکردید با فرمان زیر این کار را انجام دهید.

#rpm -ivh http://epel.mirror.net.in/epel/7/x86_64/e/epel-release-7-1.noarch.rpm

سپس با فرمان زیر مخازن را آپدیت کنید.

#yum check-update

و برای نصب phpmyadmin فرمان زیر را وارد کنید.

#yum -y install phpmyadmin

برای تنظیمات phpmyadmin فایل /etc/httpd/conf.d/phpMyAdmin.conf را با فرمان زیر باز کنید.

#vi /etc/httpd/conf.d/phpMyAdmin.conf

متن زیر را درون آن پیدا کنید.

# Apache 2.4
     <RequireAny>
       Require ip ۱۲۷.۰.۰.۱
       Require ip ::۱
     </RequireAny>
و آن را به شکل زیر در آورید.
# Apache 2.4
    <RequireAny>
      # Require ip 127.0.0.1
      # Require ip ::1
      Require all granted
    </RequireAny>
 و سپس سرویس apache را با فرمان زیر restart کنید.
#systemctl restart httpd.service
برای اجرای ‌phpmyadmin یک بروزر مثلا firefox را باز کنید و در قسمت آدرس آن localhost/phpmyadmin را وارد کنید.

باید صفحه ای مانند شکل زیر ببینید.

phpmyadmin-test1در قسمت یوزر root را وارد کنید و در قسمت پسورد همان پسوردی که در تنظیمات mysql گذاشتید را وارد کنید.

ودر نهایت باید صفحه ای مانند شکل زیر ببینید.

phpmyadmin-test2

امیدوارم که این آموزش برای شما مفید واقع شده باشد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *