دانلود جزوات پایگاه داده و ایجاد بانک استاد تجویدی.

ijad-92-2.zip
ijad-Old.zip
payegahe-dadeha.zip

دانلود جزوات درس شبکه های کامپیوتری پیشرفته استاد رباطمیلی.

AdvComputerNet (Www.SourceBaran.Com).pdf
c2-and-c3.pptx

دانلود فایل ها و نرم افزارهای مرتبط با دنیای متن باز.

aria2

aria2-1.18.8.tar.bz2

mysql workbench

mysql-workbench-community-6.2.4-1.el7.x86_64.rpm